ทิพยประกันภัย ผนึกกำลัง ซิสโก้ เปิดตัว “แผนประกันภัยไซเบอร์การ์ดพลัส” คุ้มครองความเสี่ยง SME ยุคดิจิทัล เป็นรายแรกในไทย


กรุงเทพฯ– 9 ธันวาคม 2563 : บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จับมือ ซิสโก้ ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตระดับโลก ผนึกกำลังนำเสนอแผนประกันภัยไซเบอร์การ์ดพลัส “TIP Cyber Guard Plus Powered by Cisco” เจาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง (SME) ที่มีรายได้ 900 ล้านบาท  หวังปกป้องและคุ้มครองความเสี่ยงหรือความเสียหายที่เกิดจากการโจมตี หรือตกเป็นเป้าหมายของอาชญากรรมทางไซเบอร์

สถิติล่าสุดจากศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) ระบุว่าภัยคุกคามไซเบอร์ในช่วง 6 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2563 พบภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบต่างๆ รวม 1,474 ครั้ง อันดับ 1 คือการโจมตีด้วยโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายให้กับระบบคอมพิวเตอร์ หรือมัลแวร์ (Malicious Code) คิดเป็น 36% ส่วนการโจมตีในรูปแบบความพยายามเจาะเข้าระบบ (Intrusion Attempts) อยู่ที่ 72 ครั้ง คิดเป็น 4.9%. จากแนวโน้มภัยคุกคามไซเบอร์ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ จึงให้ความสำคัญในด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มากขึ้น

แผนประกันภัยไซเบอร์การ์ดพลัส “TIP Cyber Guard Plus Powered by Cisco” เป็นโมเดลธุรกิจใหม่ที่ทิพยประกันภัยร่วมกับซิสโก้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์องค์กรธุรกิจขนาดกลางที่กำลังมองหาความคุ้มครองจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรักษาความปลอดภัยจากซิสโก้ช่วยตรวจเช็ค ประเมินความเสี่ยง และแนะนำให้ความรู้ก่อนการเลือกแผนประกันภัยไซเบอร์ที่เหมาะสมกับองค์กรของท่าน โดยยึดหลักการประเมินความเสียหายสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อสะท้อนค่าเบี้ยประกันที่เหมาะสมและคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจ อาทิ การสูญเสียรายได้จากภัยคุกคามทางไซเบอร์  ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชุดคำสั่ง อุปกรณ์ที่ถูกทำลายจากภัยไซเบอร์ที่ปกติไม่ครอบคลุมในกรมธรรม์ประเภทอื่น

สำหรับแผนประกันภัยไซเบอร์จะคุ้มครองภัยดังต่อไปนี้ 1.ความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ อันเนื่องมาจากระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายล่มหรือถูกโจมตี  2.ค่าใช้จ่ายในการกู้คืนข้อมูลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ 3.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรับแจ้งเหตุความเสียหายและการสืบสวน พร้อมด้วยสายด่วนรับแจ้งเหตุตลอด 24 ชม. ทุกวันไม่มีวันหยุด  4.ค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาการเสียชื่อเสียงและการสื่อสารในภาวะวิกฤต 5.ค่าจ้างที่ปรึกษาทางเทคนิคในการจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 6.ความรับผิดอันเกิดจากความล้มเหลวในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและจากการใช้งานเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต  7.ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี 8.การถูกขู่กรรโชกที่เกี่ยวกับระบบหรือข้อมูล/การถูกข่มขู่ว่าจะถูกเปิดเผยความลับ การแบล็คเมล  และ9.ความรับผิดต่อเนื้อหาทางสื่อออนไลน์

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทิพยประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของไทยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการรับประกันภัย และเป็นผู้นำทางด้านดิจิทัลอินชัวรันส์ โดยมุ่งมั่นในการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดประกันภัยในยุคดิจิทัล (Digital Insurance) พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและอุตสาหกรรม โดยจับมือกับพันธมิตรผนึกกำลังเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการรองรับการรับประกันภัย รวมถึงรองรับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัล

ในปี 2020 ทุกๆ 32 วินาที  มีการโจมตีฐานระบบคอมพิวเตอร์องค์กรใดองค์กรหนึ่ง สร้างความเสียหาย 11.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2025 คาดว่าจะสร้างความเสียหายถึง 20 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ  ที่ผ่านมามีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในไทยถูกโจมตีทางไซเบอร์     ซึ่งเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยบริษัทต่างๆ พยายามหาระบบป้องกัน  ซึ่งบริษัทขนาดใหญ่จะทำประกันภัย Cyber Insurance  แต่บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ซึ่งมีรายได้ 30 ล้านเหรียญ หรือ 900 ล้านบาท ยังไม่มีบริการประกันภัยที่ดูและ SME อย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปประเมิน

ทิพยประกันภัยมองเห็นโอกาส และเล็งเห็นความสำคัญเพื่อดูแลองค์กรธุรกิจขนาดกลาง (SME)  จึงร่วมมือกับ ซิสโก้  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด่าน IT Security Provider  ระดับโลกจัดทำแผนประกันภัยไซเบอร์การ์ดพลัส   โดยซิสโก้เป็นผู้เตรียมระบบและสร้างแพลตฟอร์มในการประเมินความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัย (Cyber Security  Risk)  ทั้งหมด  9 ข้อ โดยซิสโก้สามารถประเมิน  Cyber Security  Risk  9 ระดับ จากนั้นทิพยประกันภัยจะแบ่งกลุ่มทำประกันภัยออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  A B C และ D เพี่อกำหนดเงื่อนไขคุ้มครองให้สอดคล้อง  แล้วจัดทำราคา นับเป็นการให้บริการประกันภัยทางไซเบอร์สำหรับ SME  เป็นครั้งแรกในไทย  ขณะเดียวกัน SME  จะได้รับประโยชน์จากการที่สามารถประเมินความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์  ทำให้เพิ่มอุปกรณ์และเครื่องมือ สามารถนำเสนอความคุ้มครองที่หลากหลาย

“ทิพยประกันภัยจะเป็นกรมธรรม์รายแรกว่าต้องการประกันภัยแบบ First Party Damage องค์กรเราเอง หรือ Third Party  Damage บุคคลภายนอกในกรณีที่ข้อมูลสูญหายไป  สามารถเรียกความคุ้มครองได้

เรามีกฎหมายคุ้มครองขิ้อมูลส่วนบุคคล  (Personal Data Protection Act : PDPA) ที่เข้มแข็ง บริษัทสามารถขอให้ผู้เชี่ยวชาญจากซิสโก้เข้าไปตรวจสุขภาพทาง ITได้”  ดร.สมพร กล่าว

ทวีวัฒน์ จันทรเสโน รักษาการกรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน

บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า ซิสโก้ให้ความสำคัญกับทางด้าน Cyber Security มานาน  โดยร่วมกับภาครัฐ บริษัทเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นนำ จัดทำโปรแกรม Cisco Academy ซึ่งผลิตนักศึกษาปีละไม่ต่ำกว่า 5,000 คน  แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด   เนื่องจากสถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์มีแนวโน้มที่สูงขึ้น และมีเคสตัวอย่างให้เห็นมากขึ้น องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องเตรียมบุคลากร ระบบงาน และเทคโนโลยีไว้ให้พร้อม เพื่อให้สามารถระบุ สกัดกั้นและจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยคือ “รากฐาน” ความสำเร็จของธุรกิจดิจิทัล ปัจจุบันมีทั้งการพัฒนาแอปพลิเคชั่น การปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างกว้างขวาง ซึ่งทุกอย่างเชื่อมต่อออนไลน์ มองในมุมที่ดีคือการขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กรต่าง ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้มีช่องทางการโจมตีเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

จากความต้องการด้าน Manufacturing โลจิสติกส์  และอี-คอมเมิร์ซ  ซึ่งใช้บริการบน Cloud  รวมทั้งเทรนด์จากมือถือ  ทำงานที่บ้านและที่อื่นๆ   ซึ่งมีการ Access เข้าถึงสำนักงาน อาจเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ถูกโจมตีได้

ถ้ารู้ว่าถูกโจมตีเมื่อไหร่  สามารถป้องกันตนเองได้มากเท่านั้น โดยเฉลี่ยองค์กรจะใช้เวลากว่า 197 วันกว่าจะรู้ว่าถูกโจมตีระบบ และใช้เวลาเฉลี่ยอีก 67 วันในการจำกัดการโจมตีของแฮกเกอร์  เท่ากับใช้เวลากว่า 200 วัน   ทำให้ระบบเสียหาย  เช่น ข้อมูลเสียหาย  User Confidential  หรือ Password  ของพนักงาน เป็นต้น

ในทุกๆ ปี ซิสโก้โดนโจมตีติดอันดับ 1 ใน 5    สามารถกู้การโจมตีโดยเฉลี่ยประมาณ 4 วัน  เนื่องจากซิสโก้มีเทคโนโลยี TALOS  เป็น Intelligent Security Platform ให้ Traffic   บน Cloud  ซึ่งสามารถเห็น Threat ถึง 1,800 ล้าน Threat   ใช้เวลา 3  สัปดาห์ – 1 เดือน ในการช่วยลูกค้าประเมิน รวมทั้งทำ Deep Assessment  พร้อมกันนี้ซิสโก้ให้ลูกค้าได้ใช้ประโยชน์จากเคสตัวอย่างของลูกค้าซิสโก้ที่มีประสบการณ์ตรงในการถูกโจมตีด้วย

“เราเชี่อว่า เรามีเทคโนโลยีที่ช่วยให้ SME มั่นใจในการนำธุรกิจ Transform สู่ดิจิทัล  จึงออกแบบแพลตฟอร์มร่วมกับ ทิพยประกันภัย ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลและผ่านการประเมิน Assessment   ความร่วมมือของซิสโก้กับทิพยประกันภัยครั้งนี้ถือเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ และเป็นอีกก้าวสำคัญเพื่อสร้างความมั่นใจให้องค์กรและธุรกิจไทยในกรณีที่เกิดความเสียหายจากภัยไซเบอร์    ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่ธุรกิจดิจิทัล” ทวีวัฒน์  กล่าว


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save