ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ผนึก พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ เปิดบริการ “ศูนย์ความเป็นเลิศ” ครั้งแรกในไทย เสริมเกราะธุรกิจรับมือภัยไซเบอร์


ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ผนึก พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ เปิดบริการ “ศูนย์ความเป็นเลิศ” ครั้งแรกในไทย เสริมเกราะธุรกิจรับมือภัยไซเบอร์

กรุงเทพ -13 กุมภาพันธ์ 2566 : ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ เดินหน้าเสริมแกร่งบริการด้านบริหารจัดการระบบความปลอดภัยไซเบอร์ (Managed Security Services) จับมือ พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ผู้นำระดับโลกด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ เปิดตัวบริการ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์” (Center of Excellence หรือ COE) ครั้งแรกในไทย บูรณาการการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยไซเบอร์แบบเบ็ดเสร็จ รวดเร็ว และไร้รอยต่อ โดดเด่นด้วยระบบเชื่อมโยงเครือข่ายรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มต่างๆ ขององค์กรไว้ในที่เดียว พร้อมเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยไซเบอร์ล้ำสมัยมาตรฐานโลก และบริการให้คำปรึกษาและดูแลโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุม 3 โซลูชันหลัก ได้แก่ ระบบป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายภายในและระบบคลาวด์ ระบบตรวจจับและตอบสนองภัยคุกคาม และระบบป้องกันความปลอดภัยบนคลาวด์แบบครบวงจร ช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพิ่มศักยภาพธุรกิจไทยทรานสฟอร์มสู่ดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

ฐิติรัตน์ ศิริพัฒนาเลิศ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความปลอดภัยระบบข้อมูลสารสนเทศ บริษัททรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด

ฐิติรัตน์ ศิริพัฒนาเลิศ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความปลอดภัยระบบข้อมูลสารสนเทศ บริษัททรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันองค์กรธุรกิจต้องเผชิญความท้าทายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จากภัยคุกคามที่มีความหลากหลายและรุนแรงมากขึ้น ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ผู้นำบริการด้านความปลอดภัยทาง  ไซเบอร์ครบวงจรของไทย จึงมุ่งพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรธุรกิจให้สามารถป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายจากการถูกโจมตีระบบ ล่าสุด ร่วมมือกับ พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ผู้นำระดับโลกด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์และให้บริการลูกค้าหลายพันรายทั่วโลกในทุกกลุ่มธุรกิจ เปิดบริการ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์” (Center of Excellence หรือ COE) ครั้งแรกในไทย ยกระดับบริการด้านบริหารจัดการระบบความปลอดภัยไซเบอร์ (Managed Security Services) ไปอีกขั้น ผสานเทคโนโลยีและโซลูชันด้านความปลอดภัยไซเบอร์คุณภาพระดับโลกของ พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์  เข้ากับความเชี่ยวชาญในการให้บริการไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ของทรู ดิจิทัล บูรณาการการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยไซเบอร์แบบเบ็ดเสร็จ โดยเชื่อมโยงการทำงานของระบบรักษาความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มต่างๆ ขององค์กรแบบไร้รอยต่อ ครอบคลุมบริการทั้งการป้องกันการเข้าถึงระบบเครือข่ายและระบบคลาวด์ รวมถึงการตรวจจับและการตอบสนองภัยคุกคาม เพื่อการจัดการอย่างทันท่วงที  ซึ่งนอกจากจะเสริมระบบความปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้ว  ยังช่วยในการบริหารจัดการเครือข่ายได้ง่ายขึ้น รวมถึงช่วยลดภาระต้นทุนด้านระบบอินเทอร์เน็ตอีกด้วย

 

สำหรับความร่วมมือของทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้กับ พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ในครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและสร้างความเป็นผู้นำบริการ Managed Security Services ของ ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ โดยลูกค้าองค์กรสามารถใช้บริการ Outsource เพื่อการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยไซเบอร์ ตั้งแต่การติดตั้ง เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า การตรวจสอบและอัปเดต รวมถึงการปรับปรุงการป้องกันการโจมตีใหม่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมขององค์กรมากขึ้น พร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ  สำหรับบริการ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์” (COE) ครอบคลุม 3 โซลูชัน ดังนี้

 • ระบบป้องกันการเข้าถึงระบบเครือข่ายภายใน และการเข้าถึงระบบคลาวด์   พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย เชื่อมต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตประเภท Secure Access Service Edge (SASE) ด้วยโซลูชัน Palo Alto Netowrks Prisma SASE ที่ครอบคลุมรูปแบบการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ผสมผสานการทำงานที่สำนักงานและที่บ้าน (Hybrid Environment) ของภาคธุรกิจในยุคดิจิทัล
 • ระบบตรวจจับและตอบสนองภัยคุกคามแบบเจาะจง (Extended Detection and Response หรือ XDR) ด้วย Palo Alto Networks Cortex XDR เพื่อหาต้นตอของการโจมตีบนคอมพิวเตอร์ที่อาจโดนลักลอบเข้าระบบ  โดยสามารถตรวจจับการโจมตีไปที่อุปกรณ์ปลายทาง   พร้อมระบบข่าวกรองด้านภัยคุกคามที่อัปเดตตลอดเวลา  ทำให้สามารถสกัดกั้นโปรแกรมอันตรายและมีการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีที่เกิดการโจมตี
 • ระบบป้องกันความปลอดภัยบนคลาวด์แบบครบวงจร (Cloud Security Suite) ด้วย Palo Alto Networks Prisma Cloud สามารถค้นหาช่องโหว่ พร้อมแนะนำวิธีการแก้ไขบนระบบคลาวด์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตี เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน  และเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน ทั้งผู้ดูแล และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน

 

ดร. ธัชพล โปษยานนท์ ผู้อำนวยประจำประเทศไทยและอินโดจีนของพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์

ด้านดร. ธัชพล โปษยานนท์ ผู้อำนวยประจำประเทศไทยและอินโดจีนของพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์ที่การโจมตีทางไซเบอร์และการโจมตีด้วยมัลแวร์มีอันตรายมากขึ้น องค์กรต่างๆ จึงควรลงทุนกับโครงสร้างระบบและทรัพยากรที่มีคุณภาพ เพื่อปกป้องและดูแลความปลอดภัยแก่ระบบเครือข่ายและข้อมูลของตนเอง เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้จับมือกับทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ร่วมกันยกระดับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ มอบโซลูชันที่ช่วยปกป้องอุปกรณ์ปลายทาง และช่วยเสริมศักยภาพด้านการจัดการบริการระบบรักษาความปลอดภัยให้รองรับความต้องการของลูกค้าได้ในตลาดด้านการรักษาความปลอดภัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถเดินหน้าเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ติดตั้ง บริหารจัดการความปลอดภัย และศูนย์เฝ้าระวังและตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์ เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง หาสาเหตุ และแจ้งเตือนเหตุการณ์ต้องสงสัย มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง และมีการอัปเดตเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทันภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save