ซิสโก้เปิดตัว “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัล” (CDA) ในไทย มุ่งขับเคลื่อน 4 ด้านสำคัญ หนุนการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัล


ซิสโก้เปิดตัว "โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัล" (CDA) ในไทย มุ่งขับเคลื่อน 4 ด้านสำคัญ หนุนการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัล

กรุงเทพฯ – 22 พฤศจิกายน 2564ซิสโก้ ผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก ประกาศความร่วมมือภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัล” หรือ  Cisco’s Country Digital Acceleration (CDA)  ในประเทศไทย ซึ่งมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ เพื่อเร่งการขับเคลื่อนสู่ดิจิทัลในทุกภาคส่วนของประเทศ และผลักดันการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19

การประกาศความร่วมมือในครั้งนี้ได้จัดในรูปแบบงานไฮบริดโดยได้รับเกียรติจาก  ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,  ไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย,  ฟรานซีน คัตสุดาส รองประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการด้านบุคลากร นโยบาย และการวางแผนของซิสโก้, กาย ดีดริช รองประธานอาวุโสฝ่ายกิจการภาครัฐ และนวัตกรรมระดับโลกของซิสโก้, บี เค็ง เทย์ ประธาน ซิสโก้ อาเซียน และ ทวีวัฒน์ จันทรเสโน กรรมการผู้จัดการ ซิสโก้ ประเทศไทย

 

ทีมงาน CDA ของซิสโก้ทำงานร่วมกับรัฐบาลของประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อเร่งการขับเคลื่อนสู่ดิจิทัลระดับประเทศ และนำเสนอบริการที่มีประโยชน์ให้แก่ประชาชนในประเทศนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในประเทศไทย สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลไทย ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจระลอกใหม่ในประเทศ ด้วยการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันของไทยจากการปรับใช้เทคโนโลยีที่สำคัญๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพสินค้า และการสร้างสรรค์นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

 

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า เศรษฐกิจของไทยมีบทบาทในการกำหนดทิศทางของภูมิภาคฯ นี้มาอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งเน้นที่จะสร้างความมั่นใจในบทบาทผู้นำอย่างต่อเนื่องแม้หลังการแพร่ระบาดสิ้นสุดลง ด้วยการนำดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้อย่างเต็มที่ โดยทุกภาคส่วนจะร่วมมีบทบาทในการขับเคลื่อนนี้  

 

เรารู้สึกยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับซิสโก้ในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลประเทศไทย ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตแห่งดิจิทัลให้เป็นจริง

ชัยวุฒิ กล่าว

 

โครงการนี้ฯ จะให้ความสำคัญใน 3 ด้านได้แก่ เร่งการขับเคลื่อนสู่ดิจิทัลขององค์กรต่างๆ ในประเทศ, การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยี, และการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานประเทศสู่ดิจิทัล โดยทั้งหมดนี้จะต้องอาศัยการสนับสนุนทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการ ทั้งนี้  ซิสโก้มีแผนที่จะลงทุนทางด้านเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามแผนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นที่วางไว้

 

ฟรานซีน คัตสุดาส รองประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการด้านบุคลากร นโยบาย และการวางแผนของซิสโก้ กล่าวว่า ซิสโก้มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน และเราเชื่อว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินการดังกล่าว โครงการ CDA ของซิสโก้เป็นความพยายามอย่างยิ่งของเราในการสนับสนุนภาครัฐและเอกชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจและดิจิทัล เพราะเราต้องกลับมาแข็งแกร่งด้วยกันอีกครั้ง เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสในการริเริ่มโครงการนี้ในประเทศไทย

 

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในประเทศไทย (CDA) จะเริ่มขับเคลื่อนโครงการต่างๆ โดยมุ่งเน้นด้านต่อไปนี

 1. Connected Healthcare ซิสโก้จะทำงานร่วมกับข่ายงานสุขภาพทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการให้บริการด้านสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยการนำเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาช่วยทำให้บริการของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับว่าจำเป็นอย่างมากเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดตอกย้ำถึงความสำคัญของเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่นใจต่อบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึง 
 2. 5G สำหรับองค์กร ซิสโก้จะช่วยพัฒนาและทดสอบโซลูชั่นเครือข่าย 5G เพื่อมอบประโยชน์ที่มากขึ้นให้แก่องค์กร และเพิ่มประสบการณ์การใช้งานเครือข่ายสำหรับลูกค้าซึ่งนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเครือข่าย 5G สามารถรับส่งข้อมูลจำนวนมากได้รวดเร็วกว่า จึงช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างลูกค้ากลุ่มต่างๆ รวมไปถึงแอพ และเทคโนโลยีทางด้านธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการส่งเสริมการให้บริการ Predictive แบบเรียลไทม์ และระบบงานอัตโนมัติที่ชาญฉลาดมากขึ้น รวมถึงโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ในภาคธุรกิจที่สำคัญเช่น ภาคการผลิต อีกด้วย
 3. Smart City  และระบบขนส่ง ซิสโก้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย โดยอาศัยเทคโนโลยีชั้นนำที่รองรับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ซึ่งจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบขนส่งภายในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ให้ทันสมัย รวมถึงโครงการเมกะโปรเจกต์สำหรับระบบขนส่งทางอากาศ รถไฟ ทางบก และทางทะเล โดยครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
 4. Cyber Security  ซิสโก้จะจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในไทย เพื่อยกระดับทักษะของบุคลากรในประเทศ  สถาบันฯ แห่งนี้ มีการควบคุมสภาพแวดล้อมแบบอินเทอร์แอคทีฟ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรไซเบอร์ซีเคียวริตี้สามารถร่วมมือกันที่จะตรวจค้น สืบหา และลดการโจมตีทางไซเบอร์  ด้วยประสบการณ์เหล่านี้ องค์กรธุรกิจสามารถผสานทักษะและกระบวนการต่างๆ ที่จะขยายขีดความสามารถการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ซิสโก้จะช่วยสร้างกรอบความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (Critical National Infrastructure (CNI)) ในประเทศไทย

ทวีวัฒน์ จันทรเสโน กรรมการผู้จัดการ ซิสโก้ ประเทศไทย กล่าวว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล และการใช้ระบบคลาวด์ได้กลายเป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยที่ขับเคลื่อนโดยสถานการณ์การแพร่ระบาด องค์กรธุรกิจมีประสบการณ์ตรงกับโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการใช้ดิจิทัล ขณะเดียวกับที่รัฐบาลเร่งการพัฒนาตามนโยบาย Thailand 4.0 จึงนับเป็นโอกาสที่ดีในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพลิกโฉมประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน  

 

โครงการ CDA เฟสแรกในไทยมีระยะเวลา 3 ปี   สามารถนำนวัตกรรม มาแบ่งปันสู่ Community  โดยโฟกัสใน 3 ส่วนหลักคือ  1. การแพทย์และสาธารณสุข   เช่น โครงการรถ Mobile Stroke Unit ที่ซิสโก้ทำร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช   ช่วยเหลือประชาชนให้รอดชีวิต พ้นจากความพิการได้  60% และโครงการระบบหุ่นยนต์ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ “FIBO AGAINST COVID-19: FACO”  ที่ซิสโก้ ร่วมกับ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พัฒนาชุดระบบหุ่นยนต์บนแพลตฟอร์มการควบคุมเพื่อช่วยแพทย์ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19   2. เทคโนโลยี 5G  ทุกองค์กรมองว่า เทคโนโลยี 5G มีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพธุรกิจ และเพิ่มความมั่นใจในการ Integrate  อุปกรณ์ เพื่อให้องค์กรใช้เทคโนโลยี 5G   อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัย  3. Smart Cities Solutions EEC  ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางใหม่ของไทย ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรมากมาย โดยเฉพาะ Smart City ซึ่งซิสโก้เริ่มทำแล้ว แต่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

 

เมืองจะSmartได้จะต้องมีข้อมูลที่สามารถแลกเปลี่ยนทั้งภาครัฐและเองได้  และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองฝ่าย เช่น ห้างสรรพสินค้าจะรู้ได้ว่ารถที่วิ่งในเมืองเป็นรถ EV แบบไหนจะได้เตรียมที่จอดรถ เพื่อทราบปริมาณรถในแต่ละวัน ทำให้ภาคธุรกิจมีความ Smart ในการพัฒนาธุรกิจได้   ขณะเดียวกันจะต้องทำให้ข้อมูลที่รับมาและส่งต่อไป มีความปลอดภัย (Security) ซึ่งเป็นอีก Area ที่ซิสโก้ก็สนใจร่วมทำงานกับภาครัฐและเอกชน

ทวีวัฒน์ กล่าว

 

สำหรับโครงการเร่งด่วนที่ซิสโก้จัดทำได้ทันที  คือ  โครงการ Vaccine Distribution  เนื่องจากเป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน โดยนำกรณีศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและอินเดียในการกระจายวัคซีนล่วงหน้า เพื่อตรวจเช็คคนเข้า-ออกที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน  โดยนำข้อมูลจาก Smart IoT Device  และ Smart Camera ที่มี API สามารถนำภาพไปประมวลผล เช่น คนมาหยิบวัคซีน โดยสามารถพัฒนา Skill Program  จากการเขียนโปรแกรมให้พาร์ทเนอร์สามารถนำไปต่อยอดได้ เช่น มีพาร์ทเนอร์บางรายนำไปทำข้อมูลคนสูบบุหรี่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น  ทั้งนี้ นอกจากโครงการที่ซิสโก้ทำจะมีประโยชน์แล้ว ในส่วนของพาร์ทเนอร์สามารถนำเทคโนโลยีไปต่อยอดได้อีกด้วย

 

โครงการ CDA ของซิสโก้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นการขับเคลื่อนสู่ดิจิทัลในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยปัจจุบันซิสโก้ทำงานร่วมกับรัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่นใน 44 ประเทศทั่วโลก เพื่อเร่งการขับเคลื่อนสู่ดิจิทัลในระดับประเทศ รวมทั้งพัฒนาโซลูชั่นที่ก้าวล้ำภายใต้ความร่วมมือ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่มีประโยชน์แก่ประชาชน  นอกกจากนี้ ยังช่วยสร้างตำแหน่งงานใหม่ๆ ขับเคลื่อนการเติบโตของจีดีพี และเสริมสร้างอีโคซิสเต็มส์ที่เกื้อหนุนต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save