วศ.ร่วมเปิดตัวนวัตกรรมชุด PPE ฝีมือคนไทย มาตรฐานสากล


นิสากร จึงเจริญธรรม

กรุงเทพฯ – 18 สิงหาคม 2563 : นิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมงานเปิดตัว “นวัตกรรมชุด PPE ฝีมือคนไทย มาตรฐานสากล” จัดโดยองค์การเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน สร้างนวัตกรรมการผลิตชุด PPE จากเส้นใยรีไซเคิลตลอดห่วงโซ่อุปทาน “PPE Innovation Platform นวัตกรรมชุด PPE ฝีมือคนไทย มาตรฐานสากล” สามารถป้องกันเชื้อและการซึมผ่านของน้ำที่มีแรงดัน ที่ระดับ 3 ซักใช้ซ้ำได้มากกว่า 50 ครั้ง

พร้อมกันนี้ร่วมรับมอบชุด PPE จำนวน 500 ชุด จากบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด เพื่อกระจายส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมองค์การเภสัชกรรม

งานเปิดตัว “นวัตกรรมชุด PPE ฝีมือคนไทย มาตรฐานสากล”

นิสากร กล่าวว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจเป็นหน่วยงานที่พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จากการศึกษามาตรฐานที่เกี่ยวกับการผลิตชุด PPE ตามมาตรฐานสากลได้แก่ มาตรฐานอเมริกา ANSI/AAMI PB70 มาตรฐานของสหภาพยุโรป EN 13795-1 และมาตรฐาน EN 14126 การผลิตชุด PPE ในประเทศไทยมาตรฐานเทียบเท่าในระดับสากล ซึ่งกระบวนการ มีการทดสอบผ่านภาคีเครือข่ายห้องปฏิบัติการ เช่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

งานเปิดตัว “นวัตกรรมชุด PPE ฝีมือคนไทย มาตรฐานสากล”

“ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตชุด PPE รีไซเคิล Level 3 โดยใช้เส้นด้ายที่ผลิตจากขวด PET รีไซเคิล 100% เป็นครั้งแรกได้สำเร็จ และได้กำหนดมาตรฐานของประเทศไทยเอง โดยได้ยกร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมอก. มาเป็นเกณฑ์กำหนด ซึ่งการพัฒนาชุด PPE ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลนั้น จะช่วยส่งเสริมให้ส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศต่อไป” นิสากร กล่าว