งานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020 กับการกำหนดวาระทางออกด้านพลังงานระดับภูมิภาค เผยจำนวนผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นถึง 20%


กรุงเทพฯ – ประเทศไทย : งานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020 งานนิทรรศการและการประชุมด้านพลังงานชั้นนำระดับโลก ปิดฉากลงอย่างสวยงาม พร้อมกับความสำเร็จและการตอบรับอย่างดีจากหน่วยงานกว่า 1,500 องค์กร ผู้แทนธุรกิจกว่า 5,000 ราย และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมชั้นนำกว่า 100 รายในการแสดงนิทรรศการและการประชุมครั้งล่าสุดที่ได้วางรูปแบบให้กับอนาคตของก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) การผลิตไฟฟ้า และพลังงานทดแทนในทวีปเอเชีย โดยการประชุมเชิงกลยุทธ์ทั้ง 3 วัน ถือเป็นเวทีที่สำคัญในการมอบโอกาสให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้พบปะและถกประเด็นเกี่ยวกับแนวทางด้านพลังงานของเอเชีย ในการเดินหน้าสู่อนาคตพลังงานที่สะอาด ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยั่งยืนยิ่งขึ้น

ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าภาพร่วม งานนิทรรศการและการประชุมฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020 เป็นงานจัดแสดงและการประชุมในด้านพลังงานที่สำคัญระดับแนวหน้าของภูมิภาคที่ได้รวบรวมห่วงโซ่คุณค่าด้านพลังงานแบบสัมบูรณ์มารวมไว้ในที่เดียว โดยเน้นประเด็นสำคัญในเรื่องก๊าซ น้ำมันเชื้อเพลิง และพลังงานทดแทน

งานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020

ในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากเหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำด้านพลังงานในประเทศไทย อาทิ กุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงกระทรวงพลังงาน วิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ยพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาเปิดงานด้วยประเด็นที่น่าสนใจ

คริสโตเฟอร์ ฮัดสัน ประธานบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ ผู้จัดงานนิทรรศการและการประชุม ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020 กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จอีกครั้งของงานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย ด้วยจำนวนผู้เข้าชมงานที่เพิ่มมากขึ้นถึง 20% วาระการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของเอเชีย รวมทั้งก้าวสำคัญของแผนการผลักดัน Thailand 4.0 ให้เป็นความจริง ซึ่งงานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย นี้เป็นเสมือนแหล่งพบปะเชิงกลยุทธ์ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้มาพบปะ เชื่อมโยง และสร้างพันธมิตรและคู่ค้าแบบระยะยาว อันเป็นแนวทางที่จะช่วยผลักดันสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานต่อไป

งานนี้ยังเป็นเวทีสำหรับการประชุมมากกว่า 120 รายการ ที่ประกอบไปด้วยงานประชุมสัมมนากับเนื้อหาที่ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าด้านพลังงานแบบสัมบูรณ์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยบุคลากรด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และผู้นำด้านพลังงานของภูมิภาคชั้นนำที่มาร่วมอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในทศวรรษหน้า

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดการประชุมเชิงเทคนิคที่เปิดให้เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกว่า 100 รายการที่จัดขึ้น ณ “ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคนิค (COTES)” ภายในงานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย โดยในครั้งนี้ ผู้เข้าชมงานต่างสามารถเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อเชิงเทคนิคและเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาต่าง ๆ ที่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและ Digitalization เช่นเดียวกับข้อมูลเชิงลึกของโครงการด้านพลังงานล่าสุดที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาค

งานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020

มาเรีย เฟอร์รัซซ่า ประธานภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิค ของบริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส หนึ่งในผู้เข้าร่วมงานประชุมในฐานะผู้จัดแสดงและวิทยากร กล่าวว่า งานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย เปิดโอกาสให้กับพวกเราในฐานะองค์กรได้รับฟังถึงแนวโน้มต่าง ๆ และกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อใช้ในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจากรัฐบาล บรรษัทน้ำมันแห่งชาติ และผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมนี้ ข้อมูลความรู้ที่ได้จะช่วยให้เราสามารถวางตำแหน่งขององค์กรของเราอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและบรรษัทน้ำมันแห่งชาติให้เดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพบนเส้นทางสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

กัลยกร ซูซูกิ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติเหลว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟฝ.) กล่าวว่า งานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย มอบโอกาสให้ กฟผ. ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและเชื่อมต่อกับซัพพลายเออร์ต่าง ๆ เนื่องจากเราเป็นผู้ซื้อรายใหม่ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว งานนี้ยังช่วยต่อยอดในเรื่องของเครือข่ายทางธุรกิจให้กับ กฟผ. เพิ่มขึ้นอย่างมากอีกด้วย เราได้เห็นบริษัทผู้เล่นทั้งใหม่และเก่า ที่เป็นที่รู้จักดีในวงการจากงานประชุมเชิงกลุทธ์ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและแผนการสำหรับการสั่งซื้อในอนาคตอีกด้วย

สืบเนื่องจากความสำเร็จจากงานในปีนี้ งานนิทรรศการและการประชุม ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2021 จะจัดขึ้นอีกครั้งที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC) โดยจะจัดให้มีเวทีสำหรับบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ บรรษัทค้าน้ำมันข้ามชาติ ผู้ผลิตพลังงาน และบริษัทผู้ให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ อาทิ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสะอาด บริษัทผู้ให้บริการ และผู้รับเหมาด้านวิศวกรรม เพื่อพบปะหารือ และถกประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมระบบพลังงานที่มีความมั่นคง ปลอดภัย ราคาสมเหตุสมผล และมีคาร์บอนต่ำทั่วทั้งเอเชีย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save