คณะวิศวฯ จุฬาฯ จับมือโฮมดอทเทค และ REIC นำ AI วิเคราะห์ข้อมูลอสังหาฯ มีระบบเตือนภัยฟองสบู่เป็นครั้งแรกในไทย


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย บริษัท โฮมดอทเทค จำกัด และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) ร่วมมือพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมในโครงการความร่วมมือ Chula – HOME dot TECH เพื่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมทางด้านข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้บริโภค เช่น การสร้างแบบจำลองพยากรณ์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากผลกระทบหรือปัจจัยด้านต่าง ๆ พัฒนาดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาฯ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ Demandหรืออุปสงค์ความต้องการของตลาดอสังหาฯ ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ข้อมูลความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยที่แท้จริงในแต่ละช่วงเวลาหรือแต่ละปี

คณะวิศวฯ จุฬาฯ จับมือโฮมดอทเทค และ REIC นำ AI วิเคราะห์ข้อมูลอสังหาฯ มีระบบเตือนภัยฟองสบู่เป็นครั้งแรกในไทย

รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โครงการ AI (Artificial Intelligence) กับข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เป็นการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมในโครงการความร่วมมือ Chula-HOME dot TECH ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยครั้งนี้มีองค์กรภาครัฐ คือ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) เข้ามาร่วมโครงการด้วย

โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคเป็นหลัก โดยนำความรู้ Data Science และ Machine Learning มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เริ่มจากข้อมูลจาก www.home.co.th และสร้างเครื่องมือใหม่ ๆ ให้กับผู้บริโภคได้ “ค้นหา” และ “เลือกซื้อ” ที่อยู่อาศัยให้ตรงกับความต้องการ ซึ่งข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ จะมีทั้งข้อมูลแบบมีโครงสร้าง ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง ข้อมูลเชิงสถิติและข้อมูลจากการสำรวจของ REIC รวมถึงข้อมูลพฤติกรรมของผู้ซื้อตลอดจนผู้สนใจซื้อที่อยู่อาศัยจากอินเทอร์เน็ต ที่ดำเนินการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ HOME dot TECH

คณะวิศวฯ จุฬาฯ จับมือโฮมดอทเทค และ REIC นำ AI วิเคราะห์ข้อมูลอสังหาฯ มีระบบเตือนภัยฟองสบู่เป็นครั้งแรกในไทย

อัพเกรดเวอร์ชั่นให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

บริสุทธิ์ กาสินพิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โฮมดอทเทค จำกัด บริษัทในเครือโฮมบายเออร์กรุ๊ป กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้พัฒนา Home Hop แอพพลิเคชั่นค้นหาที่อยู่อาศัยจากการเดินทางและไลฟ์สไตล์ ลักษณะนิสัย ความชอบ และงบประมาณของผู้สนใจที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ เป็นแอพพลิเคชั่นที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่เหนือความคาดหมายในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย สามารถโหลดใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ ระบบ Android ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยการใช้ AI เข้ามาวิเคราะห์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดให้ทดลองใช้ รวมถึง Home Event App เครื่องมือในการ Matching ผู้ซื้อและผู้ขายที่จะไปร่วมงานแสดงสินค้าที่อยู่อาศัย ซึ่งได้อัพเกรดเวอร์ชั่นให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและโครงการมากขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยี Data Science และ Machine Learning มาค้นหา Fact จากข้อมูลขนาดมหาศาล เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้บางอย่างที่เดิมไม่สามารถตรวจสอบได้

REIC ร่วมต่อยอดนวัตกรรมโครงการ HOME dot TECH ตอบโจทย์ผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) กล่าวว่า REIC ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้เทคโนโลยียุคใหม่ ทั้ง Data Science, Machine Learning และ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้งานสนับสนุนด้านข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ REIC ก้าวหน้าไปอีกขั้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น สร้างแบบจำลองพยากรณ์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จากผลกระทบหรือปัจจัยด้านต่าง ๆ พัฒนาดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาฯ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ Demand หรืออุปสงค์ความต้องการของตลาดอสังหาริมทรัพย์ นับเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ข้อมูลความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยที่แท้จริงในแต่ละช่วงเวลาหรือแต่ละปี รวมถึงระบบเตือนภัยภาวะฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ด้วย

คณะวิศวฯ จุฬาฯ จับมือโฮมดอทเทค และ REIC นำ AI วิเคราะห์ข้อมูลอสังหาฯ มีระบบเตือนภัยฟองสบู่เป็นครั้งแรกในไทย

บริโภคสนใจข้อมูลบ้านในพื้นที่ที่เชื่อมโยงไปสู่โครงการ EEC

รศ. ดร.โปรดปราณ บุณยพุกกณะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ในโลกออนไลน์พบว่า มีจำนวนผู้บริโภคเข้าใช้บริการในแต่ละปีกว่า 10 ล้านคน สำหรับการเข้าชมโครงการ HOME dot TECH มีผู้เข้ามาสอบถามข้อมูลเชิงลึกในแต่ละโครงการภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ร่วมทำงานกับบริษัท โฮมดอทเทค จำกัด มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องราคา ทำเล บ้านที่ร่วมโครงการภาครัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตคลองสามวา ประเวศ ลาดกระบัง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะเชื่อมโยงไปสู่โครงการเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล และยิ่งเป็นผลดีต่อโครงการ HOME dot TECH ที่ได้ร่วมมือกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) เพื่อนำข้อมูลที่ทาง REIC มาร่วมพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่ให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น ความต้องการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ โครงการติดรถไฟฟ้า โครงการราคา 1-3 ล้าน เป็นต้น

คณะวิศวฯ จุฬาฯ จับมือโฮมดอทเทค และ REIC นำ AI วิเคราะห์ข้อมูลอสังหาฯ มีระบบเตือนภัยฟองสบู่เป็นครั้งแรกในไทย

วิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมของผู้บริโภคในโลกออนไลน์

รศ. ดร.อติวงศ์ สุชาโต รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าทีมวิจัย กล่าวว่า ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม และอื่น ๆ มีความจำกัดในเรื่องค่าใช้จ่าย ความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าในทุกเส้นทางที่ให้บริการเพื่อให้เดินทางรวดเร็ว ใกล้สถานศึกษา ที่ทำงาน ห้างสรรพสินค้า และอื่น ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงอายุ 25-40 ปี เป็นช่วงวัยที่มีกำลังซื้อ ต้องการมีที่พักสำหรับรองรับการสร้างครอบครัวมากขึ้น การก่อสร้างภาคอสังหาริมทรัพย์ของผู้ประกอบการจึงต้องอาศัยข้อมูลประกอบด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ นำไปประมวลผลเพื่อดำเนินก่อสร้างโครงการ ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด
“แน่นอนว่าโครงการ HOME dot TECHก็เป็นอีกหนึ่งคำแนะนำที่ดีสำหรับทั้งผู้บริโภคเองและผู้ประกอบการเองที่จะนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจ ส่วนในอนาคตต่อไปนั้น โครงการ HOME dot TECH จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ลงลึกมีรายละเอียดที่มากขึ้นเพื่อทุก ๆ กลุ่มที่เข้ามาเยี่ยมชมในโครงการนี้และพร้อมที่จะมีพันธมิตรทางด้านอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ เพิ่มเติมข้อมูลในแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่ในโครงการให้หลากหลายมากขึ้นต่อไป” รศ. ดร.อติวงศ์ กล่าว


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save