กกพ. จัดโครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565 ครั้งที่ 3 ชูแนวคิด “เราคือผู้สร้างความยั่งยืนอย่างไม่หยุดยั้ง”


สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิด “โครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “WE ARE CREATED INFINITY SUSTAINABLE” เราคือผู้สร้างความยั่งยืนอย่างไม่หยุดยั้ง โดยจัดประกวด 3 ประเภท ได้แก่ 1.การประกวดระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 2 ขนาด ได้แก่ กองทุนขนาดใหญ่ดีเด่น และกองทุนขนาดกลางดีเด่น จำนวน 6 รางวัล 2. การประกวดระดับโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ โครงการชุมชนดีเด่นด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภค และด้านพลังงานชุมชน จำนวน 18 รางวัล และ3. การประกวดระดับหมู่บ้านต้นแบบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจำนวน 3 รางวัล  พร้อมเปิดรับสมัครการประกวดตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 – วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565

วรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า10 ปี ที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น โดยการกำกับดูแลและบริหารจัดการของ กกพ. และสำนักงาน กกพ. ได้ประกาศจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ในพื้นที่ประกาศทั่วประเทศ รวมกว่า 625 กองทุน เพื่อเป็นกลไกการดำเนินงาน และได้อนุมัติงบประมาณกว่า 23,600 ล้านบาท ผ่านการดำเนินโครงการชุมชนจำนวน 62,900 โครงการ เพื่อใช้พัฒนาชุมชน และสนับสนุนให้เกิดพลังของความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ 

สำหรับการจัดประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้านั้นสำนักงาน กกพ. ได้เริ่มจัดการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 และในครั้งที่2 ในปี พ.ศ.2562 ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และได้การตอบรับ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้สานต่อจัดกิจกรรม โครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565 ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “WE ARE CREATED INFINITY SUSTAINABLE” เราคือผู้สร้างความยั่งยืนอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง ได้พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพที่ต่อเนื่อง สู่การพัฒนาชุมชนและการบริหารจัดการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 2. เพื่อให้มีตัวอย่างกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ โครงการชุมชนที่ดี และหมู่บ้านต้นแบบสำหรับการนำไปใช้ขยายผล ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และ3.สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และประโยชน์ที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เกิดความเชื่อมั่น และยอมรับผลในการดำเนินงาน

คมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) กล่าวถึงรายละเอียดการจัดกิจกรรมว่า โครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565 แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.การประกวดระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 2 ขนาด ได้แก่ กองทุนขนาดใหญ่ดีเด่น และกองทุนขนาดกลางดีเด่น ที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 97 (3) ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ และมีผลการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นหลัก จำนวน 6 รางวัล 2.การประกวดระดับโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ต้องเป็นโครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ของกองทุนขนาดใหญ่ กองทุนขนาดกลาง หรือกองทุนขนาดเล็ก ที่ได้รับงบประมาณตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 เพื่อดำเนินการ และต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ โครงการชุมชนดีเด่นด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภค และด้านพลังงานชุมชน จำนวน 18 รางวัล และ3.การประกวดระดับหมู่บ้านต้นแบบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก เพื่อดำเนินโครงการชุมชน ซึ่งจัดการประกวดเป็นปีแรก จำนวน 3 รางวัล 

ทั้งนี้โครงการฯ เปิดรับสมัครเป็นระยะเวลา 1 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 – วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565 และจะประกาศผลมอบรางวัลได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 และเพื่อประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดและรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดโครงการฯนี้ ทางสำนักงาน กกพ. จะมีจัดกิจกรรมลงพื้นที่ทั่วประเทศ รวม 13 ครั้ง ได้แก่ ชลบุรี อยุธยา นครราชสีมา นครสวรรค์ ขอนแก่น อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ลำปาง สุราษฎร์ธานี ราชบุรี สงขลา กาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยจะเริ่มลงพื้นที่ครั้งแรกในวันที่ 10 กุมภาพันธ์  ศกนี้


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save