VMware ชู Kubernetes และ Modern App สร้างนวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


VMware ชู Kubernetes และ Modern App สร้างนวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรุงเทพฯ – ประเทศไทย : 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – บริษัท VMware ผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมซอฟต์แวร์ระดับองค์กร ประกาศอัปเดตกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยลูกค้าเร่งปรับปรุงแอปและโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ประกอบด้วย VMware vSphere 7 Update 1, VMware vSAN 7 Update 1 และ VMware Cloud Foundation 4.1 ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับลูกค้าในการนำ Kubernetes มาใช้และรองรับ Stateful แอปพลิเคชัน ด้วยความสามารถใหม่ที่พร้อมใช้สำหรับนักพัฒนา รองรับการขยายและการปฏิบัติงานด้วยฟีเจอร์ใหม่ ๆ

พร้อมกันนี้ได้เปิดตัว VMware Tanzu Editions ที่เปี่ยมความสามารถด้วย Tanzu พอร์ทโฟลิโอ โดยเป็นโซลูชันที่ออกมาเพื่อแก้ปัญหาท้าทายที่ลูกค้าต้องเผชิญอยู่โดยตรง พร้อมกับฝึกอบรมทักษะ รวมทั้งความคิดริเริ่มในการพัฒนาเพื่อช่วยให้ธุรกิจในภูมิภาคสามารถใช้ Modern Application ได้อย่างเต็มศักยภาพ ช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนอง พร้อมปรับตัวและเร่งการเติบโตของธุรกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในระดับมหภาค

VMware

ด้วยความก้าวหน้าของนวัตกรรมทางธุรกิจกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากองค์กรต่าง ๆ ต้องเอาตัวรอดจากผลกระทบของ COVID-19 ที่ทำให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและเกิดความท้าทายรูปแบบใหม่ ๆ ที่ไม่เคยพบมาก่อน ทั้งด้านการดำเนินธุรกิจ และสภาพแวดล้อมการทำงานในรูปแบบกระจายและดิจิทัล จากงานวิจัยล่าสุดของVMware แสดงให้เห็นว่า บริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ใช้ซอฟต์แวร์ขับเคลื่อนการทำธุรกิจสามารถรับมือผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ดีกว่า มีความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบจากการตกต่ำทางธุรกิจด้วยการนำโมเดิร์นแอปพลิเคชันมาปรับใช้ ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่า บริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เติบโตสูงให้เวลากับการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 49% มากกว่าบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีประสิทธิภาพต่ำ ที่ให้เวลากับการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 44% โดยบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ให้เวลากับการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมมากกว่า จะมีความคล่องตัวในกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชัน คิดเป็น 58% ซึ่งมากกว่าบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่ให้เวลากับการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมน้อย ซึ่งมีคล่องตัวในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพียง 46%

คิป โคล

คิป โคล รองประธานดูแลกลุ่มผลิตภัณฑ์ Tanzu ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า ในขณะที่องค์กรต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงปรับรูปแบบธุรกิจและรูปแบบการดำเนินงานให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรที่สามารถรักษาความต่อเนื่องในการสร้างสรรค์นวัตกรรม อีกทั้งยังพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย จะสามารถบรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจ ส่งผลให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะต้องเผชิญความกดดันทางสภาวะเศรษฐกิจที่ยากเกินจะคาดเดา หนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมมากที่สุดในอุตสาหกรรมอย่าง Modern Application ของ VMware จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้องค์กรต่าง ๆ สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันออกสู่ตลาด พร้อมทั้งนำเสนอประสบการณ์ที่ปรับให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ขณะที่พวกเขาสามารถสร้าง ทำงาน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้องแอปพลิเคชันของตัวเองผ่านระบบคลาวด์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้

Tanzu พอร์ทโฟลิโอ

นำเสนอโครงสร้างพื้นฐานพร้อมใช้งานสำหรับนักพัฒนา

ในปีที่ผ่านมา VMware ได้เปิดตัว Tanzu พอร์ทโฟลิโอและตัวอย่างเทคโนโลยีของ Project Pacific ภายในงาน VMworld 2019 เพื่อจัดโครงสร้าง vSphere ให้เป็นแพลตฟอร์มแบบเปิดโดยใช้ Kubernetes API ตลอดเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา VMware ได้นำเสนอ Software Stack ที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับปรุงแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ทันสมัย พร้อมกับพัฒนาใหม่ ๆ และโมเดิร์นแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน

และในปีนี้ Project Pacific ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถนำ Kubernetes ไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว โดย VMware vSphere ที่ทำงานร่วมกับ Tanzu ช่วยให้ลูกค้า vSphere หลายแสนรายทั่วโลกเริ่มต้นใช้งาน Kubernetes และจัดการเวิร์คโหลดมากกว่า 70 ล้านที่ทำงานบน vSphere ได้อย่างรวดเร็วและทันสมัยมากยิ่งขึ้น

VMware

VMware ประกาศโครงการ Getting Future Ready ยกระดับ Eco System นวัตกรรมของเอเชีย

ภายใต้ความมุ่งมั่นในการยกระดับ Eco System นวัตกรรมของเอเชีย VMware ประกาศโครงการ Getting Future Ready ซึ่งเป็นโครงการนำร่องสำหรับฝึกอบรมเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตให้กับพนักงานสิงคโปร์ โครงการนี้เป็นโครงการที่จะช่วยยกระดับทักษะและเตรียมความพร้อมให้กับผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีมีโอกาสได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Native

โครงการนี้ยังร่วมมือกับบริษัทต่าง ๆ ในประเทศสิงคโปร์สร้างโอกาสให้กับพนักงานฝึกหัดมากถึง 1,000 ตำแหน่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีที่ผ่านการฝึกอบรมได้ร่วมงานกับบริษัทพาร์ทเนอร์และลูกค้าของ VMware ที่มีอยู่อย่างแพร่หลาย เช่น ธนาคาร DBS และ M1

จิมมี หยาง ประธานฝ่ายสารสนเทศ (CIO) ธนาคาร DBS กล่าวว่า นอกจาก DBS จะเป็นธนาคารดิจิทัลที่ดีที่สุดในโลก DBS ยังมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ให้บริการทางการเงิน เราต้องอาศัยเงินลงทุนด้านเทคโนโลยีจำนวนมากเพื่อมีโซลูชั่นที่ดีที่สุดมาใช้งานและให้บริการและบรรลุเป้าหมายดังกล่าวไปพร้อมกัน และเราพบว่า VMware คือตัวเลือกที่นำเสนอประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม 2 ประการให้กับเรา ประการแรก ช่วยเราแก้ปัญหาความท้าทายในการจัดการคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่และ Kubernetes ทุกรูปแบบได้ ด้วยเทคโนโลยี เช่น vSphere 7 ที่ทำงานร่วมกับ Kubernetes และ VMware Tanzu Mission Control และประการที่สอง คือความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโมเดิร์นแอปพลิเคชันที่เราได้รับจาก VMware Tanzu และ Pivotal Labs

“ทั้งสองอย่างมีความสำคัญกับเราเนื่องจากเราลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์อยู่ตลอดเวลาและปรับโครงสร้างแอปพลิเคชันของเราใหม่ให้พร้อมใช้งานบนคลาวด์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เราก้าวนำหน้าลูกค้าหนึ่งขั้น (Step) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของพวกเขาอยู่เสมอ” CIO ธนาคาร DBS กล่าว


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save