TikTok Shop จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชูจุดแข็ง Shoppertainment ติดปีกผู้ประกอบการ SMEs ไทย


กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 12 มิถุนายน 2567: TikTok Shop โซลูชันอีคอมเมิร์ซชั้นนําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD) สานต่อพันธกิจสำคัญ 3 ด้านที่มุ่งมั่นยกระดับศักยภาพธุรกิจท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok Shop อย่างยั่งยืน ได้แก่ 1) สนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น เพื่อปลดล็อกโอกาสยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 2) ขยายศักยภาพการเข้าถึงการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองบนแพลตฟอร์ม TikTok Shop และ 3) สร้าง Community เพื่อรองรับและพัฒนาไปสู่ Smart Economy  เพื่อส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของประเทศไทย

 

ภายใต้ความร่วมมือนี้ TikTok Shop ตั้งเป้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการทำตลาดดิจิทัลรับเทรนด์ Shoppertainment แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยทั้งสิ้นประมาณ 7,000 ราย ภายในปี 2567 ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

จากรายงานสถานการณ์ MSME ปี 2566 โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่าปัจจุบันกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย หรือ SMEs สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยกว่า 6.1 ล้านล้านบาทหรือประมาณ 35.2 % ของ GDP ประเทศ สะท้อนให้เห็นความสำคัญในระบบเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ Digital Economy ที่ SMEs ไทยจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญยิ่งขึ้นหากได้รับการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะใหม่ ๆ ให้ทันโลกอยู่ตลอดเวลา

TikTok Shop คือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่สร้างโอกาสการเติบโตให้กับทุกธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ที่กำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้านและต้องปรับตัวรับมือกับพฤติกรรมการ Shopping ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากเดิม มุ่งสู่ Live Commerce ตามเทรนด์ Shoppertainment สามารถใช้ TikTok Shop เป็นช่องทางเรียนรู้การทำตลาดออนไลน์ ซึ่ง TikTok Shop ได้รวบรวมองค์ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ไว้มากมายใน TikTok Shop Academy เป็นโอกาสของธุรกิจ

จากรายงาน The TikTok Effect: Accelerating Southeast Asia’s Businesses, Education and Community Report   ระบุว่าธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) มีรายได้เพิ่มเกือบ 50% จากการจำหน่ายสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์ม TikTok นับเป็นโอกาสสำคัญของ SMEs ไทย ที่ต้องเร่งกระบวนการเรียนรู้และเพิ่มทักษะใหม่ ๆ อาทิ การ Live บนแพลตฟอร์ม TikTok Shop ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย สอดคล้องกับข้อมูล TikTok Live ของคนไทยที่เผยว่าในปี 2566 มีครีเอเตอร์ไทยไลฟ์บนแพลตฟอร์มถึง 7 แสนรายต่อเดือน

 

นภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณ๊ิชย์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ต 88%  คิดเป็นประชากร 63 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลานานต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง แบ่งเป็นผู้ใช้งาน  TikTok 43 ล้านคน โดยใช้  TikTok ผลิตContents ผสมผสานความบันเทิงและอีคอมอีคอมเมิร์ซ  ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทองการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อขับเคลื่อน SMEs  ปัจจุบัน SMEs สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ คิดเป็น 35% ของ GDP  ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะผลักดัน  SMEs ไทยให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเป็น 40% ของ GDP ในปี 2570

 

อรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า TikTok เป็นหนึ่งในพันธมิตรแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสำคัญของ DBD ที่ผ่านมาเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก TikTok ในการช่วยโปรโมทโครงการ พัฒนาทักษะ เพิ่มช่องทางการขายใหม่ในแบบ Shoppertainment ที่สร้างความบันเทิงผ่านการ Live ขายสินค้าไปพร้อม ๆ กัน  สำหรับการลงนามบันทึกความร่วมมือล่าสุดครั้งนี้ ช่่วยตอกย้ำถึงทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในขั้นต่อไปในปีนี้ ที่เราจะเร่งพัฒนาทักษะดิจิทัลใหม่ ๆ อย่างเข้มข้นขึ้น ผ่านเวิร์กช็อปทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ในภูมิภาคต่าง ๆ โดยผนวกรวมเข้ากับ 2 โครงการหลักที่ DBD  ได้ดำเนินงานมาก่อนหน้านี้ร่วมกับ TikTok ได้แก่ โครงการ Digital Village BCG ชุมชนออนไลน์นวัตกรรมรักษ์โลก  ซึ่งเปิดโอกาสให้ชุมชนรวมตัวกันเข้ามานำเสนอสินค้าที่น่าสนใจ ได้แก่ สินค้าหัตถกรรม อาหารแปรรูป และน้ำผึ้ง เป็นต้น โดย DBD จะส่งผู้เชี่ยวชาญลงไปให้ความรู้และเสริมอาวุธและพัฒนาสินค้า ที่ผ่านมามีชุมชนจากจังหวัดเชียงรายและปัตตานี โกโก้จากน่านเข้าร่วม

และ Online Marketing Genius (OMG)  ที่ให้ครีเอเตอร์ช่วยผู้ผลิตโปรโมทสินค้าผ่าน TikTok  โดยDBD จัดโครงการทั้งสองดังกล่าวแล้วครบ 4 ครั้ง ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากร้านค้าออนไลน์และผู้ประกอบการเข้าร่วมมากกว่า 2,500 ราย

“สำหรับคอร์สอบรมจะเน้นการปูพื้นฐานการทำตลาดบน TikTok Shop พร้อมเคล็ดลับ การ LIVE แบบมืออาชีพ ช่วยให้ผู้ประกอบการ พัฒนาและจำหน่ายสินค้าชุมชนบนช่องทางการตลาดออนไลน์ยุคใหม่ ขยายโอกาสการตลาดให้ผู้ประกอบการในชุมชนมีความเข้มแข็ง แข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน” อรมน กล่าว

 

ชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy – Thailand  TikTok กล่าวว่า TikTok เริ่มต้นธุรกิจในปี 2559 โดยเป่็น Entertainment Platform  ผ่านมา 8 ปี ได้สร้าง Contents  เหมาะสำหรับ SMEs ไทย รวมทั้งให้ Influencer มาช่วยขายสินค้า เหมาะสำหรับ Digital Village BCG ชุมชนออนไลน์นวัตกรรมรักษ์โลก

ที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับ DBD มาตั้งแต่ปี 2565 เพื่อ UpSkill ทักษะดิจิทัลใหม่ ๆ ให้แก่ SMEs และได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้ SMEs มีรายได้เพิ่มขึ้นและใช้แพลตฟอร์ม TikTok Shop อย่างสร้างสรรค์และเต็มประสิทธิภาพ

ในปี 2566 TikTok ประกาศลงทุน 12.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อปลดล็อกโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ใช้งานกว่า 325 ล้านรายทั่ว SEA ซึ่งครอบคลุมการสนับสนุนธุรกิจ SMB กว่า 120,000 ราย

 

การลงนาม MoU วันนี้ มีสาระสำคัญ 3 ข้อ คือ 1) ต้องการ Upskill และ Reskill  ติดทักษะความรู้ให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย 2) ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยใช้แพลตฟอร์ม TikTok Shop อย่างมีประสิทธิภาพ  และ 3) นอกจากการมอบทักษะดิจิทัลแล้ว TikTok Shop ยังให้เครดิตการโฆษณามูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 3.6 ล้านบาท) ให้กับ DBD และให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ กับ SMEs อย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดอบรม Live Streaming โดยเชิญชวน SMEs ไทย 10 ราย ได้แก่ B-Garlic กระเทียมดำ, Petsmile By Dr.patty55, พี่เน่ โอเรียนทอล คอฟฟี่, Pick Me Please, Sawadee Farm, ฟ้าก็อตซิลล๊าา, teyasogood, Hugvillages, mohhomphrae, Roy’s Delivery มา Live ขายของร่วมกับเหล่า 2 TikTok Creators คือ คุณลอเรน (jirawatvongdilokv) และคุณเอื้อ (aueaim888) เรียนรู้ทักษะและรับประสบการณ์จริงในการ Live ให้ปัง ผ่านช่อง TikTokShop_TH   ซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดัน SMEs ไทยให้เติบโตบนแพลตฟอร์ม TikTok Shop และแข่งขันได้ในตลาดอีคอมเมิร์ซที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการติดอาวุธและเพิ่มสปีดการเข้าสู่โลกอีคอมเมิร์ซให้กับผู้ประกอบการผ่านการสร้างช่องทางธุรกิจบนแพลตฟอร์ม TikTok Shop ภายใต้ความร่วมมือนี้ เราตั้งเป้าที่จะเพิ่มทักษะให้แก่เอสเอ็มอีทั้งสิ้น 7,000 ราย ตลอดระยะเวลาความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปี 2567” ชนิดา กล่าว

ตั้งแต่ 12-30 มิถุนายน 2567 TikTok Shop ยังได้จัดแคมเปญพิเศษ TikTok Shop l DBD SME ไทย น่าใช้น่าช้อป โดยมอบส่วนลด 30% ลดสูงสุด 1,000 บาท เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สนับสนุนสินค้า SMEs ไทย พร้อมรับความคุ้มค่าเพิ่มเติม


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save