Pepsi-Cola ออกแคมเปญ #PepsiLime ดึงฟีเจอร์ “Tweet to Unlock” – “แบรนด์อิโมจิ” เสริมกลยุทธ์บนทวิตเตอร์

กรุงเทพฯ – 6 กันยายน 2562 : ปัจจุบันตลาดอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยมีการแข่งขันกันสูงมาก แบรนด์ต่างๆ จึงจำเป็นต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใคร กำลังสนใจในเรื่องอะไร และจะมีวิธีการสื่อสารอย่างไร ทวิตเตอร์เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถตอบโจทย์แบรนด์เหล่านั้นได้ ในปีที่ผ่านมา บนทวิตเตอร์ในประเทศไทย มีทวีตจำนวน 7.5…