RICOH เตรียมเปิดโรงงานผลิตเครื่องพิมพ์ป้อนสำนักงาน ณ เมืองตงกวน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เมษานี้

RICOH ได้ประกาศที่จะเริ่มเปิดใช้โรงงานผลิตแห่งใหม่ในชื่อบริษัท “Ricoh Manufacturing (China) Ltd.” ในเดือนเมษายน 2563 นี้ โดยบริษัทฯ ดังกล่าวก่อตั้งขึ้นในฐานะส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ของ RICOH เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ความสามารถในการผลิตทั่วโลกในฐานะศูนย์กลางการผลิตเครื่องพิมพ์สำหรับสำนักงานของ RICOH นอกจากนี้ยังสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้ระบบการวิเคราะห์ของทั้งข้อมูลยอดขาย…