มจพ. ร่วมกับ รร.ช่างฝีมือทหาร – ม.นวมินทราธิราช พัฒนา “ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวีและข้อต่อหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบความดันบวก” มอบให้ รพ.สู้ COVID-19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมจับมือ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมพัฒนานวัตกรรม “ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวีและข้อต่อหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบความดันบวกชนิด Mini PAPR” หวังแก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลนำไปใช้ทำงานสู้วิกฤต COVID-19