ก.เกษตรฯ จับมือ GIZ เปิดตัว “โครงการไทย ไรซ์ นามา” ทำนาลดโลกร้อน นำร่อง 6 จังหวัดภาคกลาง ตั้งเป้าพัฒนาเกษตรกร 100,000 ครัวเรือน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย เปิดตัว “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ โครงการไทย ไรซ์ นามา (Thai Rice NAMA)” ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ…