Dassault Systèmes ร่วมกับ CITE Research เผย AI, 5G และผู้ช่วยอัจฉริยะ มีผลต่อการออกแบบสินค้า – บริการที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล

แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ (Dassault Systèmes) เผยผู้บริโภควัยรุ่นให้ความสำคัญกับแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์เฉพาะบุคคล ซึ่งช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการ ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้บริโภค พร้อมกันนี้ยินดีจ่ายเงินและแบ่งปันข้อมูลของพวกเขาเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์