กนอ.จัดงาน CG Day ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “กนอ. สร้างสรรค์ ทันสมัย โปร่งใส ไม่ทุจริต”

กรุงเทพฯ – 27 มิถุนายน 2562 : การนิคมอุตสาหกรรมห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดงาน CG Day ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “กนอ. สร้างสรรค์…