นักวิจัย ม.นเรศวรแนะตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัส COVID-19 ในน้ำเสีย หนุนเปิดเมืองได้เร็วขึ้น

กรุงเทพฯ – 20 เมษายน 2563 : นักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรเสนอรัฐตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัส COVID-19 ในน้ำเสีย เพื่อให้เปิดเมืองได้เร็วขึ้น พร้อมเรียกร้องให้หยุดฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ชั่วคราวในช่วงวิกฤต COVID-19