ITAP สวทช. ร่วมกับเครือข่าย ม.พะเยา นำ ว&ท. หนุน SME 2 แห่งเพิ่มกำลังการผลิต – ลดต้นทุนพลังงาน

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยพะเยา นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้การสนับสนุน ผู้ประกอบการ 2 แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ บริษัท รวมพรมิตรฟาร์ม…