NIA ดึงไทยเบฟและพันธมิตรใหม่อีก 2 ราย เดินหน้าโครงการสเปซ-เอฟ ปีที่ 2 สนับสนุนสตาร์ทอัพสร้างนวัตกรรมอาหารเทคโนโลยีขั้นสูง ตอบโจทย์อาหารของโลก

NIA ร่วมกับบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวพันธมิตรใหม่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการร่วมสนับสนุนโครงการสเปซ-เอฟ รุ่นที่ 2 พร้อมเดินหน้ายกระดับกรุงเทพฯ…