BGRIM โชว์ศักยภาพซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าอ่างทอง เพาเวอร์ มูลค่า 2,520 ล้านบาท ยืนหนึ่งในผู้นำโรงไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม

กรุงเทพฯ – 17 มีนาคม 2563 : บี.กริม เพาเวอร์ หรือ ‘BGRIM’ หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจและจำหน่ายไฟฟ้าเอกชน โชว์ศักยภาพซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าอ่างทอง เพาเวอร์ ขนาด 123 เมกะวัตต์…