แม็คโครทุ่มงบ 200 ล้านบาท เปิด “แม็คโคร ดิจิทัล สโตร์” ต้นแบบห้างค้าส่งอัจฉริยะที่ใช้ AI และ IoT แห่งแรก ที่ลาดกระบัง

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทุ่มงบ 200 ล้านบาท เปิด “แม็คโคร ดิจิทัล สโตร์” แห่งแรกในประเทศไทยที่สาขาลาดกระบัง หวังเป็นต้นแบบห้างค้าส่งอัจฉริยะโมเดลฟูดเซอร์วิส ด้วยการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์…