ITAP สวทช. ร่วมกับเครือข่าย ม.พะเยา นำ ว&ท. หนุน SME 2 แห่งเพิ่มกำลังการผลิต – ลดต้นทุนพลังงาน

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยพะเยา นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้การสนับสนุน ผู้ประกอบการ 2 แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ บริษัท รวมพรมิตรฟาร์ม…

สวทช.เยี่ยมชม“Fablab วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี” – นำโปรแกรม ITAP เครือข่าย มทส. พัฒนาการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab : FabLab) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน 50 วิทยาลัยเทคนิคจากทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย ให้มีทักษะด้านวิศวกรรม…