เทรนด์ไมโครเปิดตัวโครงการส่งเสริมพาร์ทเนอร์ ในเอเชียแปซิฟิก – ตะวันออกกลาง -แอฟริกา มุ่งยกระดับสู่ผู้นำด้านช่องทางจัดจำหน่าย

กรุงเทพฯ: บริษัท เทรนด์ไมโคร ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นความปลอดภัยทางไซเบอร์ประกาศเปิดตัวโครงการส่งเสริมพาร์ทเนอร์ด้านช่องทางจัดจำหน่ายใหม่ที่มีการขยายและพัฒนาให้เข้มข้นมากขึ้นทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก,ตะวันออกกลาง,และแอฟริกา (AMEA)