WEBINAR หัวข้อ “ความพร้อมของอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคาร การจัดการอาคาร และการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย เพื่อพิชิตความท้าทายเเละความพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าทั้งในปัจจุบันและหลังพ้นวิกฤตการณ์โควิด-19”

CONCRETE ASIA Webinar ร่วมกับ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย Thai Tca และ TSEA – สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย จัดสัมมนาออนไลน์เพื่ออัปเดตเทรนด์ในอุตสาหกรรมภายใต้หัวข้อ “ความพร้อมของอุตสาหกรรมคอนกรีต การก่อสร้างอาคาร และการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย เพื่อพิชิตความท้าทายเเละความพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าทั้งในปัจจุบันและหลังพ้นวิกฤตการณ์โควิด-19”

วว. มุ่งขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน Shared Service วทน. เสริมแกร่งเศรษฐกิจ หนุน OTOP – SME เพิ่มรายได้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เสริมแกร่งเศรษฐกิจประเทศ นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบ Shared Service มุ่งเสริมศักยภาพ เพิ่มรายได้ OTOP…

นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทยแนะไทยใช้บทเรียนสะพานถล่มที่ไต้หวัน เร่งตรวจสอบความปลอดภัยของสะพาน

จากเหตุการณ์สะพานถล่มที่ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายนั้น ในเรื่องนี้ ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย ได้ตั้งข้อสันนิษฐานถึงสาเหตุการถล่มของสะพานดังกล่าว ว่าสะพานที่ถล่มนั้น เป็นสะพานช่วงยาว 140 ม. ระบบโครงสร้างเป็นสะพานโค้งพาดช่วงเดียว และมีสายเคเบิ้ลหิ้วพื้นสะพานอีกที…

งาน MRA 2019 ชูแนวคิด Smart Manufacturing & Smart Infrastructure ยกระดับภาคการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สมาคมการบริหารจัดการประเทศญี่ปุ่น (JMA) ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคมและพันธมิตร แถลงความพร้อมการจัดงาน “Maintenance & Resilience ASIA 2019” (MRA 2019) ครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Smart Manufacturing…