ลีพโซลูชั่น คว้า ISO/IEC-27701: PIMS รายแรกของไทยพร้อมให้บริการคลาวด์ที่มั่นคงและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

กรุงเทพฯ : บริษัทลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด (ลีพโซลูชั่น) ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ชั้นนำของเมืองไทยภายใต้กลุ่มทีซีซีเทคโนโลยีเดินหน้าพัฒนามาตรฐานการให้บริการฯ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ ISO/IEC-27701 (PIMS: Personal Information Management System)…