กฟน. จับมือฟอร์ท – ยิบอินซอย จัดทำระบบ “โครงการ Smart Metro Grid เผยเฟสแรกติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าดิจิทัล 33,265 ชุด คาดแล้วเสร็จทั้งระบบปี’65

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FORTH และบริษัท ยิบอินซอย จำกัด ในนาม “กิจการร่วมค้าฟอร์ทและยิบอินซอย” ร่วมลงนามสัญญาจ้างจัดทำระบบ…