ยูนิเวอร์ซัล โรบอท จัดงานแสดงและประชุมเสมือนจริงด้านหุ่นยนต์โคบอทเป็นครั้งแรกในเอเชีย – แปซิฟิก รับ COVID – 19

ประเทศไทย – 30 กันยายน 2563 : ยูนิเวอร์ซัล โรบอท ผู้นำระดับโลกด้านหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน (โคบอทส์) ประกาศจัดงานเอ็กซ์โปหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานเสมือนจริงครั้งแรกและใหญ่ที่สุดในเอเชีย – แปซิฟิก ชื่อ “เราคือโคบอทส์ เอแปก”…