EEC จับมือเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว พัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออกของไทยในพื้นที่ EEC มุ่งสู่มหานครการบินแห่งใหม่ในอาเซียน

กรุงเทพฯ : ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC กับ คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว (Zhengzhou Airport Economy Zone :…

ผลการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

กรุงเทพฯ – 27 สิงหาคม 2562 : พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก กล่าวว่า จากการที่ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม…