NetApp เปิดตัว 3 โซลูชั่นเทคโนโลยี IoT, AI บริหารจัดการ Cloud รับความท้าทายการทำธุรกิจยุค 5G

บริษัท เน็ตแอพ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ NetApp ผู้ให้บริการการข้อมูลระดับโลก นำเสนอทางเลือกในการเข้าถึงการบริการข้อมูลแบบ Hybrid Cloud ช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลบนสภาพแวดล้อมที่ต่างกันเป็นไปอย่างง่ายดาย นำเสนอโซลูชั่นที่เป็นความท้าทายในการทำธุรกิจในยุค 5G ซึ่งจำเป็นที่จะต้องนำเทคโนโลยี โซลูชั่น IoT,…

การใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตโทรคมนาคม และการแพทย์

โมเดล Deep Learning (DL) ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับรูปแบบการประยุกต์ใช้งานข้อมูลเชิงลึกในสถานการณ์จริงและในชีวิตประจำวัน ก่อนหน้านี้โมเดล Deep Learning ถูกใช้งานอย่างจำกัดเฉพาะในแวดวงวิทยาศาสตร์และการวิจัย แต่เนื่องจากปัจจุบันมีข้อมูลจำนวนมหาศาล อีกทั้งพลังประมวลผลของคอมพิวเตอร์สามารถรองรับการประมวลผลแบบคู่ขนานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น มีเฟรมเวิร์กซอฟต์แวร์และโมเดลต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้บริษัททั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จึงหันมาปรับใช้เทคโนโลยี AI (Artificial…