วว. เผยโรงรมควันลำไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ฯ จ.ลำพูน ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน GMP / GFP พร้อมส่งออกจีน 20 ตันแรกพ.ย.นี้

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผย “โรงรมลำไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์” จังหวัดลำพูน ผ่านการตรวจรับรองประเมินโรงคัดบรรจุตามระบบมาตรฐานสากล GMP และผ่านการตรวจประเมินโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตามหลักปฏิบัติที่ดี GFP ของกรมวิชาการเกษตร ระบุลำไยเกรดพรีเมียมผลผลิตจากโรงรมก๊าซซัลเฟอร์ฯ 20…