SMEA ไต้หวัน จับมือ สสว. จัดสัมมนา APEC O2O Forum: MSMEs Servitization in the Context of O2O ยกระดับ SME ไทยสู่ระดับสากล

องค์กรบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEA จากประเทศไต้หวัน จับมือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงานสัมมนาภายใต้ชื่อ APEC O2O Forum: MSMEs Servitization in the Context…

สสว.จับมือ ISMED สถาบันอาหาร และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัว 3 โครงการ ยกระดับ SME สร้างมาตรฐานไทยสู่มาตรฐานโลก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สถาบันอาหาร และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิด 3 โครงการ ได้แก่ โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SME ก้าวสู่ตลาด…