นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทยแนะไทยใช้บทเรียนสะพานถล่มที่ไต้หวัน เร่งตรวจสอบความปลอดภัยของสะพาน

จากเหตุการณ์สะพานถล่มที่ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายนั้น ในเรื่องนี้ ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย ได้ตั้งข้อสันนิษฐานถึงสาเหตุการถล่มของสะพานดังกล่าว ว่าสะพานที่ถล่มนั้น เป็นสะพานช่วงยาว 140 ม. ระบบโครงสร้างเป็นสะพานโค้งพาดช่วงเดียว และมีสายเคเบิ้ลหิ้วพื้นสะพานอีกที…