WEBINAR หัวข้อ “ความพร้อมของอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคาร การจัดการอาคาร และการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย เพื่อพิชิตความท้าทายเเละความพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าทั้งในปัจจุบันและหลังพ้นวิกฤตการณ์โควิด-19”

CONCRETE ASIA Webinar ร่วมกับ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย Thai Tca และ TSEA – สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย จัดสัมมนาออนไลน์เพื่ออัปเดตเทรนด์ในอุตสาหกรรมภายใต้หัวข้อ “ความพร้อมของอุตสาหกรรมคอนกรีต การก่อสร้างอาคาร และการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย เพื่อพิชิตความท้าทายเเละความพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าทั้งในปัจจุบันและหลังพ้นวิกฤตการณ์โควิด-19”

ศ.ดร.อมร.ชี้ 3 ปัจจัยแผ่นดินไหวระยะไกลกระทบต่ออาคารสูงในกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ – 21 พฤศจิกายน 2562 :จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 5.9 ริกเตอร์ ที่เกิดขึ้นที่ประเทศลาว เมื่อเช้าวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ทำให้อาคารสูงหลายแห่งในกทม. ได้รับแรงสั่นสะเทือน

นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทยแนะไทยใช้บทเรียนสะพานถล่มที่ไต้หวัน เร่งตรวจสอบความปลอดภัยของสะพาน

จากเหตุการณ์สะพานถล่มที่ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายนั้น ในเรื่องนี้ ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย ได้ตั้งข้อสันนิษฐานถึงสาเหตุการถล่มของสะพานดังกล่าว ว่าสะพานที่ถล่มนั้น เป็นสะพานช่วงยาว 140 ม. ระบบโครงสร้างเป็นสะพานโค้งพาดช่วงเดียว และมีสายเคเบิ้ลหิ้วพื้นสะพานอีกที…