CONCRETE ASIA จัดแสดงเทคโนโลยีหลังพ้นวิกฤตการณ์โควิด-19 แบบ NEW NORMS

กรุงเทพฯ 16 มิ.ย. 63 – CONCRETE ASIA ปรับโฉมจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจด้านอุตสาหกรรมคอนกรีตตามแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 ด้วยการตรวจคัดกรอง ฆ่าเชื้อ และเว้นระยะหว่าง 1 คนต่อ 5 ตารางเมตร คาดมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน…

WEBINAR หัวข้อ “ความพร้อมของอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคาร การจัดการอาคาร และการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย เพื่อพิชิตความท้าทายเเละความพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าทั้งในปัจจุบันและหลังพ้นวิกฤตการณ์โควิด-19”

CONCRETE ASIA Webinar ร่วมกับ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย Thai Tca และ TSEA – สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย จัดสัมมนาออนไลน์เพื่ออัปเดตเทรนด์ในอุตสาหกรรมภายใต้หัวข้อ “ความพร้อมของอุตสาหกรรมคอนกรีต การก่อสร้างอาคาร และการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย เพื่อพิชิตความท้าทายเเละความพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าทั้งในปัจจุบันและหลังพ้นวิกฤตการณ์โควิด-19”