IEEE PES – Thailand มอบทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัย 10 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ Student Membership Supporting Program 2019

สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE PES – Thailand) มอบเงินทุนสนับสนุน แก่ 10 มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมโครงการ Student Membership Supporting Program 2019 เพื่อสนับสนุนนิสิต…

กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชู 2 นวัตกรรมเด่น พลิกองค์กรสู่ Digital Utility

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็น Digital Utility ที่มีแนวคิด “มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “Thailand Lighting Fair…