NIA จับมือ มจธ.และ เทศบาลตำบลหนองมะโมง จ.ชัยนาท เปิดตัวโครงการ “ธนาคารน้ำระบบปิด” และ “โครงการการบริหารจัดการธนาคารน้ำใต้ดิน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และเทศบาลตำบลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ร่วมเปิดตัว “โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด)” และ “โครงการการบริหารจัดการธนาคารน้ำใต้ดินด้วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพื้นที่ชุมชนหนองมะโมง” หวังแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้อุปโภคบริโภคในชุมชนให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี