BGRIM คว้ารางวัล Best IR Awards 2019 และรางวัลหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงาน SET Awards 2019

กรุงเทพฯ : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000…