Nutanix ขยายศักยภาพโซลูชั่นสำหรับ Multi-cloud รองรับ Private Cloud และ Public Cloud

Bi-Modal กรุงเทพฯ : นูทานิคซ์ อิงค์ (NASDAQ: NTNX) ผู้นำด้านคลาวด์คอมพิวติ้งสำหรับองค์กร เดินหน้าพัฒนาโซลูชั่นไพรเวทคลาวด์ และพับลิคคลาวด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับสภาพแวดล้อมแบบมัลติคลาวด์อย่างเป็นรูปธรรม โดยการขยายความสามารถของโซลูชั่น Xi Frame desktop-as-a-service ที่จากเดิมใช้กับพับลิคคลาวด์…