ฟอร์ท สมาร์ท และพีทีจี เอ็นเนอยี่ เลือกใช้ Oracle Autonomous Database เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน – ใช้ข้อมูลตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

กรุงเทพฯ : ออราเคิลคลาวด์นำเสนอ Oracle Autonomous Database ระบบฐานข้อมูลแรกของวงการที่ทำงานได้ด้วยตัวเอง รักษาความปลอดภัยและซ่อมแซมตัวเองได้ ส่งผลให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลเชิงลึก และเป็นข้อมูลที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ได้อย่างรวดเร็วโดยนำความสามารถของ Machine Learning และระบบอัตโนมัติมาใช้งานเพิ่มประสิทธิภาพแพชท์ และรักษาความปลอดภัยให้กับตัวเอง นำไปสู่การยกระดับด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย…