ดีอี จับมือคมนาคม และพลังงาน จัด ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Roundtable Meeting ดึง 26 เมืองชั้นนำใน 10 ประเทศ มุ่งพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมกับกระทรวงคมนาคม และกระทรวงพลังงาน จัดการประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Roundtable Meeting พร้อมดึง 26 เมืองชั้นนำใน 10…

ETDA จัดงาน “1st THAILAND DIGITAL ID SYMPOSIUM 2019”

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA จับมือภาคีเครือข่าย จัดงานประชุมวิชาการ “1st THAILAND DIGITAL ID SYMPOSIUM 2019” เร่งติดสปีดเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้ทันโลก ระดมกูรูนานาชาติแบ่งปันประสบการณ์การใช้ DIGITAL ID…