“ตลาดยิ่งเจริญ” งัดมาตรการเข้ม “ป้องกัน ไม่รับ ไม่แพร่” พิชิต COVID-19 พร้อมยกเว้นค่าเช่า 50-100% แก่ผู้ค้า ถึง 30 เม.ย. นี้

“ตลาดยิ่งเจริญ”ออกมาตรการเข้ม ยิ่งเจริญ “ป้องกัน ไม่รับ ไม่แพร่” พิชิตไวรัส COVID-19 เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาจับจ่าย พร้อมงดเว้นค่าเช่า 100% แก่ผู้ค้าที่ได้รับผลทางตรงและ 50% กับผู้ค้าที่รับผลกระทบทางอ้อม มีผลถึงวันที่ 30 เมษายน…