CMMU ชี้ปี’63 สินค้า “โลกสวย” มีโอกาสขายได้สูงกว่า 70% พร้อมจับตา 4 สินค้าแรงรับเทรนด์รักษ์โลก

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เปิดข้อมูลงานวิจัยการตลาดโลกสวย Voice of Green: เพื่อโลก เพื่อเรา จากตัวอย่างกลุ่มผู้บริโภค จำนวน 1,252 คน พบว่า ผู้บริโภคจำนวน 74%…