กสอ. เผยผลสำเร็จโครงการ “Agro Beyond Academy” ติดปีกอาวุธเสริมแกร่งนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ สู่ความยั่งยืน

กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกับบริษัท วู้ดดี้เวิลด์ จำกัด ประกาศความสำเร็จโครงการ Agro Beyond Academy ยกระดับศักยภาพของนักธุรกิจด้านเกษตรกรรมและเกษตรเชิงอุตสาหกรรมของประเทศไทย หวังเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม…