เอ็นไอเอเผยผลจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก “ไทยคว้าอันดับที่ 44 พร้อมขึ้นแท่นอันดับ 1 โลกด้านลงทุน R&D ของเอกชน – ส่งออกสินค้าสร้างสรรค์”

กรุงเทพฯ – 3 กันยายน 2563 : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ NIA เผยผลการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก Global Innovation Index: GII) ประจำปี…