ไทยชูบทบาทประธานอาเซียนก่อตั้งศูนย์ความร่วมมืออาเซียน 7 แห่ง ก่อนส่งไม้ต่อให้เวียดนาม

แกรุงเทพฯ – 17 ธันวาคม 2562 : ชุดโครงการ “จับตาอาเซียน” (Asean Watch) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร…