ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยนแห่งใหม่ใหญ่กว่าเดิม 5 เท่า รองรับนักวิทยาศาสตร์ – นักวิจัยด้านอาหารกว่า 160 คน

กรุงเทพฯ: วีเอ็นยูฯ ผู้จัดงานไทยแลนด์แล็บอินเตอร์เนชั่นแนล นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยนแห่งใหม่ มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 5,000 ตารางเมตร ณ อาคาร SM Tower สนามเป้า พร้อมชม Lab วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการผลิตด้านปลาทูน่าโดยเฉพาะ…