“ซีวิลเอนจีเนียริง” แจงความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (หมายเลข 6) สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา คาดเปิดให้บริการต้นปีหน้า

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด บริษัทก่อสร้างชั้นนำของไทยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาแบบครบวงจรมากว่า 50 ปี โดยเฉพาะงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมและระบบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐานสูง ตั้งแต่โครงการระดับท้องถิ่นจนถึงโครงการระดับประเทศมากกว่า 1,000 โครงการ ล่าสุดได้รับงานจ้างเหมาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (หมายเลข 6) สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา สัญญาตอนที่ 29-30-31และสัญญาตอนที่…