ซีบราเผยผลองค์กรชั้นนำในเอเชียแปซิฟิก มุ่งลงทุนเทคโนโลยีพกพา 97 % ภายในปี 2023 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพนักงานภาคสนาม -สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าขนส่ง

กรุงเทพฯ – ประเทศไทย : ซีบรา เทคโนโลยีส์ นวัตกรรมด้านโซลูชั่นที่ทันสมัยสำหรับองค์กร และเครือข่ายคู่ค้าที่ครอบคลุมเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้แก่องค์กรยุคใหม่ เปิดเผยผลงานวิจัยเกี่ยวกับ อนาคตการปฏิบัติงานภาคสนาม (Future of Field Operations) ว่าองค์กรด้านการขนส่งในเอเชียแปซิฟิกกว่า 60%…