โซลูชั่น Dassault Systèmes ช่วยสร้างแบบจำลอง – ป้องกันการแพร่กระจาย COVID-19 ในรพ.เหลยเสินซานในอู่ฮั่น

กรุงเทพฯ – ประเทศไทย : Dassault Systèmes ดำเนินการตามทิศทางและกลยุทธ์ใหม่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยซอฟต์แวร์แบบจำลอง หรือ “From Things to Life” ล่าสุด บริษัทฯ ร่วมกับสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมประจำภูมิภาคภาคใต้ตอนกลางของจีน…