กลุ่มจิตอาสาเพื่อการจัดการภัยพิบัติ จับมือทีมมดงาน มจธ.พัฒนาชุดอุปกรณ์ความดันลบแบบเคลื่อนย้ายง่าย- ส่งมอบให้รพ.พระมงกุฎฯ 2 เครื่อง

กรุงเทพฯ – 14 เมษายน 2563 : กลุ่มจิตอาสาเพื่อการจัดการภัยพิบัติ (ERIG) บริษัท เนสเทค ประเทศไทย จำกัด (NESTECH) ร่วมกับกลุ่มมดงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)…