PPPGC คาด “โครงการปาล์มคอมเพล็กซ์” ปี’63 สร้างรายได้ 5,000-6,000 ล้านบาท ชี้โครงการถึงจุดคุ้มทุนแล้ว วางแผนลงทุนเฟส 2 อีก 2 ปีข้างหน้า

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (PPPGC) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG กับพันธมิตรจำนวน 3…